جوانسازی واژینال با استفاده از کربوکسی

CARBOXYTHERAPY AS VALID OPTION FOR VULVO-VAGINAL REJUVENATION.pdf   در این مقاله در مورد اثر کربوکسی تراپی بر روی جوانسازی واژینال تحقیق صورت گرفته است.  کربوکسی تراپی تاثیر چشمگیری بر روی جلوگیری از نمایش آثار پیری (Anti Aging) بر روی ناحیه واژینال دارد. 
ادامه مطلب

بررسی اثر کربوکسی تراپی بر روی زخم های دیابتیک

Clinical Prospective Study on the Use of Subcutaneous Carboxytherapy in the.pdf     در این مقاله به طور تخصصی به بررسی کربوکسی تراپی بر روی بهبود بیمارانی که زخم دیابتی دارند پرداخته شده است.  کربوکسی تراپی تاثیر چشمگیری در از بین بردن و بهبود زخم های دیابتی در ناحیه پا دارد. 
ادامه مطلب