دستگاه کویتیشن پرتابل

Portable Cavitation

دستگاه کویتیشن پرتابل

این دستگاه دارای یک پراب ماساژور است که می تواند ارتعاشات التراسونیک با فرکانس 1 مگا هرتز تولید کند. این ارتعاشات پرسرعت می توانند با دو مکانیسم فیزیکی و شیمیایی بر پوست اثر گذارند. اثر فیزیکی می تواند دمای لایه عمقی پوست را 0.5-1 درجه سیلیسیوس افزایش دهد که جذب مواد مغذی و دارویی را تسهیل، متابولیسم را تسریع، دفع مواد زائد از بافت را سرعت بخشیده و عروق لنفاوی و مویرگ ها را ترمیم کند. علاوه بر اینارتعاشات التراسونیک می توانند مواد مغذی را به لایه های عمقی پوست منتقل کنند.