جوانسازی واژینال با استفاده از دستگاه کربوکسی

دانلود مقاله:  CARBOXYTHERAPY AS VALID OPTION FOR VULVO-VAGINAL REJUVENATION.pdf   در این مقاله در مورد اثر کربوکسی تراپی بر روی جوانسازی واژینال تحقیق صورت گرفته است.  کربوکسی تراپی تاثیر چشمگیری بر روی جلوگیری از نمایش آثار پیری (Anti Aging) بر روی ناحیه واژینال دارد. 
ادامه مطلب

بررسی اثر کربوکسی تراپی بر روی زخم های دیابتیک

در این مقاله به طور تخصصی به بررسی کربوکسی تراپی بر روی بهبود بیمارانی که زخم دیابتی دارند پرداخته شده است
ادامه مطلب

تاثیر دستگاه کربوکسی تراپی بر روی سلولیت

در این مقاله با بررسی تاثیر کربوکسی تراپی بر روی سلولیت ها با جامعه آماری 101 نفر شاهد کاهش چشمگیر سلولیت ها بر روی بیماران مورد مطالعه هستیم.
ادامه مطلب