اثر بخشی کربوکسی تراپی بر روی ادم لنفاوی از طریق افزایش ریزجریان ها در مویرگ ها

 در این مقاله به بررسی اثر کربوکسی تراپی بر روی ادم لنفاوی پرداخته شده است      Due to the vasomotor effects of CO2 and the absence of relevant major side-effects and toxicity, Carboxhytherapy has become increasingly diffused for the treatment of a variety of microcirculatory diseases. Specifically, the positive effect on lymphatic drainage in microcirculation let to use Carboxytherapy as an effective therapy for patients with lymphatic stasis. دانلود …
ادامه مطلب

اثر دستگاه کربوکسی تراپی بر روی درد مفاصل

GAS ANTALGIK CARBOXYTHERAPY IN BENING OSTEO-ARTHRO-MYOFASCIAL PAIN TREATMENT.pdf در این مقاله اثر کربوکسی تراپی بر روی درد ها به ویژه در های مفاصل پرداخته شده است. 
ادامه مطلب

جوانسازی واژینال با استفاده از دستگاه کربوکسی

دانلود مقاله:  CARBOXYTHERAPY AS VALID OPTION FOR VULVO-VAGINAL REJUVENATION.pdf   در این مقاله در مورد اثر کربوکسی تراپی بر روی جوانسازی واژینال تحقیق صورت گرفته است.  کربوکسی تراپی تاثیر چشمگیری بر روی جلوگیری از نمایش آثار پیری (Anti Aging) بر روی ناحیه واژینال دارد. 
ادامه مطلب

بررسی اثر کربوکسی تراپی بر روی زخم های دیابتیک

در این مقاله به طور تخصصی به بررسی کربوکسی تراپی بر روی بهبود بیمارانی که زخم دیابتی دارند پرداخته شده است
ادامه مطلب

تاثیر دستگاه کربوکسی تراپی بر روی سلولیت

در این مقاله با بررسی تاثیر کربوکسی تراپی بر روی سلولیت ها با جامعه آماری 101 نفر شاهد کاهش چشمگیر سلولیت ها بر روی بیماران مورد مطالعه هستیم.
ادامه مطلب