جوانسازی واژینال با استفاده از دستگاه کربوکسی

دانلود مقاله:  CARBOXYTHERAPY AS VALID OPTION FOR VULVO-VAGINAL REJUVENATION.pdf   در این مقاله در مورد اثر کربوکسی تراپی بر روی جوانسازی واژینال تحقیق صورت گرفته است.  کربوکسی تراپی تاثیر چشمگیری بر روی جلوگیری از نمایش آثار پیری (Anti Aging) بر روی ناحیه واژینال دارد. 
ادامه مطلب