بررسی موردی اثر تزریق زیر جلدی کربوکسی تراپی بر روی اسکار صورت

اثر کربوکسی بر روی اسکار    این مقاله با بررسی اسکار قدیمی ریتیدکتومی (اسکار ناشی از لیفت پلاستیک) بر روی خانم 60 ساله اثر بهبود آثار اسکار را بررسی کرده است.    دانلود مقاله: Carboxy and scars.pdf
ادامه مطلب